Štěpkování na vlakovém nádraží se zastavilo v mrtvém bodě. Hygienici totiž 1. písecké lesní a dřevařské společnosti zakázali zpracovávat dřevní hmotu do doby, než odstraní zjištěné závady.


Jak potvrdil František Kotrba z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích, opírá se zákaz především o fakt, že výroba štěpky a její nakládání překračovalo hygienický limit hluku.


Tento fakt měření hygieniků prokázala už přesně před rokem, rozhodnutí o pozastavení činnosti vydala Krajská hygienická stanice v polovině srpna letošního roku. František Kotrba dále konstatoval, že se 1. písecká proti zákazu odvolala a v současné době řeší vyšší orgány právě toto odvolání. „Nejsem schopný říci, jak se celá věc vyvíjí dále," podotkl František Kotrba. Ujistil ale, že pokud odvolání nebude úspěšné, hlučná výroba štěpky se do Netolic už nevrátí. 1. písecká by v takovém případě musela výrobu zajistit tak, aby hygienické limity hluku štěpkování nepřekračovalo.


Další výhrady, které štěpkování ohrožovaly, jako například fakt, že podle hygieniků není vlakové nádraží k výrobě štěpky určeno, by v takovém případě už nehrálo žádnou roli. Netoličtí obyvatelé přitom doufají, že rozhodnutí se zvrátit nepovede. A v případě, že by 1. písecká s odvoláním uspěla, přislíbil obyvatelům pomoc města tajemník Petr Kotrba.

Vývoj konfliktu:
24. října 2011 vykonala KHS na podnět obyvatel Tržní ulice měření hluku. Naměřená hodnota byla vyšší než povolené limity. Následovala řada jednání s provozovatelem, městem Netolice a Drážním úřadem. 15.8.2012 KHS vydala rozhodnutí o pozastavení výroby, proti němu se 1. písecká lesní a dřevařská odvolala.