Ve všech klíčových aspektech, především v počtu a závažnosti prohřešků, výši uložených sankcí a výskytu onemocnění, je letošní sezóna klidnější nežli ta předešlá. „Mezi zjištěnými nedostatky letních dětských rekreací jednoznačně vedou závady ve stravování a ve vedení zdravotnické dokumentace, méně závad pak hygienici registrují v podmínkách pro osobní hygienu a ubytování dětí,“ uvedl František Kotrba z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích.

Radek ŠtěpánekVíce v tištěném vydání ve čtvrtek 28. srpna 2008.