V pondělí 10. srpna 2020 odebírali jihočeští hygienici vzorky pro kontrolních odběry koupacích povrchových vod v lokalitách, na kterých byla dle posledního rozboru vzorků koupací povrchové vody zjištěna zhoršená kvalita vody, voda nevhodná ke koupání nebo voda, kde byl vydán zákaz koupání. Po čtyřech dnech mohli oznámit vyhodnocení vzorků. Zdravotní riziko představuje podle jihočeských hygieniků koupání v nádrži Orlík u ATC Radava.

„V lokalitě vodní nádrže Orlík v blízkosti veřejného tábořiště Podolsko je voda stále nebezpečná ke koupání. Dle aktuálního rozboru, který jsme obdrželi, voda neodpovídá hygienickým požadavkům,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„Byly zde významně překročeny limitní hodnoty III. stupně pro ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a je zde snížena průhlednost. Při vodní rekreaci a koupání zde hrozí akutní poškození zdraví,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová. „Třicátého července jsme zde vyhlásili dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání a ten stále platí,“ zdůraznila Kvetoslava Kotrbová. Vzorky vod se odebíraly v pondělí v lokalitách, kde již byla zaznamenána minule zhoršená kvalita vody ke koupání. Zmíněná lokalita na Orlíku dostala nyní hodnocení 4 na pětistupňové škále.

Jen o něco lépe dopadl Staňkovský rybník na Jindřichohradecku. Dostal hodnocení 3 s překročenými hodnotami sinic nebo třeba chlorofylu-a. Špatná byla voda i v dalších ukazatelích, proto je zde voda souhrnně hodnocena jako nevhodná ke koupání a pro uživatele představuje zdravotní riziko, zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

„V lokalitě vodní nádrže Lipno u Horní Plané je dle aktuálního rozboru zhoršená jakost vody, kterou dle platné metodiky hodnotíme stupněm 3. Je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, vodní květ a chlorofyl-a,“ uvedla ředitelka Odboru hygieny obecné a komunální KHS Jihočeského kraje Jitka Pillerová.

V lokalitě vodní nádrže Lipno u Černé v Pošumaví je voda hodnocena stupněm 3. Je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, vodní květ, chlorofyl-a a je snížená průhlednost.

V lokalitě vodní nádrže Lipno u pláže v Lipně nad Vltavou dostala voda rovněž trojku. Je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, vodní květ, chlorofyl-a a je snížená průhlednost.