Hotelů je ve Vimperku několik a vesměs září novotou. Dnes k nim přibude další, a to Zlatá Hvězda.

Jenže ta se od těch ostatních přece jen poněkud liší. Bez nadsázky jde totiž o nejstarší a nejslavnější hotel ve městě, který však na poslední chvíli unikl demolici. Místo, které je nerozlučně spjato s prvorepublikovým spolkovým životem a českou menšinou se díky Zdeňku Kutilovi opět stává symbolem Vimperka.

Pamatujete si Zlatou Hvězdu, když byla v provozu?
No velice dobře. Tady jsem se totiž naučil pít alkohol, také jsem tu potkal svoji ženu. Tuto budovu vlastnili mimo jiné Schwarzenbergové, Waldekové. Patřila Národní pošumavské jednotě.

Jaké to je být dalším vlastníkem v této řadě slavných?
Odpovědnost. Velká odpovědnost. Sice to zní jako fráze, ale je to poselství pro další generace.

Hotel byl zavřený třináct let. Jak dlouho vám trvalo, než jste se rozhodl do toho jít?
Nevymyslel jsem to já, vymyslela to moje žena, která tu, jak jsem již řekl, pracovala a které bylo té budovy velice líto. A ona v podstatě rozhodla, že to koupíme a budeme rekonstruovat. Bylo to během jednoho roku, takže velice rychlé.

Hvězda je hotel s bohatou historií. V čem bude nová a co si z historie zachová?
My jsme se spíš drželi té tradice a moc nových věcí nevymýšleli. A když už ano, tak hlavně v technologiích, jako je systém vytápění, osvětlení, ozvučení a podobně. Spíše jsme odstraňovali ty mladší vestavby z dob socialismu a po konzultaci s památkáři se vraceli k původní podobě. Třeba pódium je na druhé straně, než jej znají pamětníci, ale je tam, kde bylo původně, když se sál jako takový postavil. Je to v podstatě v podobě tak jako před sto lety. Ne jak si to pamatujeme z poloviny devadesátých let.

S tím se nabízí otázka, kde jste čerpal informace o původní podobě a jaká byla spolupráce s památkáři?
S historickou dokumentací mi hodně pomáhal Roman Hajník. A spolupráce s památkáři byla vynikající. Se všemi institucemi byla vynikající. Se stavebním úřadem, s radnicí, s památkáři. Je to možná neuvěřitelné, ale nemůžu si ani v nejmenším stěžovat a se všemi se velice dobře spolupracovalo. Všichni byli naprosto vstřícní a pomáhali. Taky proto se vše stihlo v tak krátké době.

Když na vás vybafnu „Zlatá hvězda“, co vás v prvním okamžiku napadne?
Symbol Vimperka.

Kdo je Zdeněk Kutil?
Rodák z Vimperska, kde se narodil v roce 1970, do současné doby tam žije a podniká. Je majitelem Hotelu Terasa, ke kterému nyní přidal a opravil i Zlatou hvězdu. Kromě toho vlastní stavební firmu. Je vyučený zámečník. Je ženatým otcem dvou synů.

Další informace naleznete v souvisejícím článku.