Jak se uvádí v tiskovém prohlášení, které rozeslal včera médiím tiskový odbor krajského úřadu, vedení Jihočeského kraje si dokáže představit rekonstrukci rodného domu Mistra Jana Husa v Husinci, ale nikoliv za plánovaných 150 milionů korun.
Toto stanovisko vydal Jihočeský hejtman Jiří Zimola včera před jednáním zastupitelstva Husince, které mělo mimo jiného projednávat také vypovězení mandátní smlouvy s firmou BSK–West Group a. s. Ta měla pro město Husinec zajišťovat přípravu podkladů a podávání žádostí o dotace na vyjmenované akce, mezi něž patřila právě i rekonstrukce Husova památníku.
Jak jsme již včera informovali, firma předběhla zastupitele a smlouvu vypověděla jako první. To Deníku v pondělí telefonicky potvrdil i předseda představenstva společnosti Ladislav Dostal. „Ano, písemnou výpověď jsem dnes obdržel osobně od místostarostky Vlasty Kalinové,“ informoval Deník včera starosta Husince Robert Klesner. Právě on zrušení mandátní smlouvy do programu včerejšího zastupitelstva navrhoval. „Za této situace nejspíše tento bod navrhnu v předložené podobě stáhnout,“ zvažoval ještě včera dopoledne starosta Klesner.
V rozvázání mandátní smlouvy s firmou BSK–West Group a. s. nevidí zastupitel a kritik jak smlouvy, tak i projektu centra Petr Tesárek větší problém. „Domnívám se, že se nestane nic zásadního. Proces schvalování projektu na ministerstvu kultury běží a žádost na ministerstvo podává město, takže BSK–West Group je pouze mezičlánek,“ domnívá se Tesárek.
Podle starosty Husince Roberta Klesnera by se mělo na zastupitelstvu hovořit také o iniciativě husineckých radních, kteří reagovali na vzniklou situaci prohlášením, ve kterém se v závěru uvádí, že se rada města Husinec po důkladném zvážení všech okolností rozhodla vzniklou kritickou situaci řešit a Památník Mistra Jana Husa včetně objektů památkové zóny za symbolickou cenu pronajmout za účelem realizace stavební obnovy a rehabilitace všech objektů a realizaci projektu Centra Mistra Jana Husa. „O tomto výstupu vím, dostal jsem jej do schránky, ale žádné jednání rady k tomuto bodu jsem nesvolával,“ uvedl starosta. Nicméně připustil, že je možné, že se o případném pronájmu Husova památníku bude jednat a dost možná bude snaha Husineckých směřovat k Jihočeskému kraji. Do kompetence by to ale mělo převzít zastupitelstvo. Právě převod provozování na kraj přitom neúspěšně projednávali zastupitelé města již v červnu loňského roku.
Diskuzi na téma Husova památníku a jeho rekonstrukce se tak zastupitelé nejspíše nevyhnou. A to opakovaně. Podle informací místostarostky Vlasty Kalinové by totiž měl být projekt představen veřejnosti na konci února, když v lednu se s ním mohli seznámit především zástupci místní samosprávy a státní správy včetně církevních hodnostářů. Již v té době ale začala být kritika výše částky za projekt hodně hlasitá a část zastupitelů ji označovala za předraženou. Jaký projekt tedy nakonec bude prezentován a zda k prezentaci za současné atmosféry v Husinci a v jeho zastupitelstvu a vedení radnice vůbec dojde, je otázkou. A to dost možná i s ohledem na stanovisko jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly.
„Už v momentě, kdy jsem se o této plánované rekonstrukci za 150 milionů korun dozvěděl, mi připadala předražená. Je přinejmenším podivná zejména proto, že Husův rodný domek by bylo možné opravit i za desetinu chystané ceny. Za 150 milionů by jej museli pozlatit,“ domnívá se jihočeský hejtman Jiří Zimola.
Ten je pro rekonstrukci, ale za výrazně levnějších podmínek. „Jsem rád, že máme v kraji takovou památku. Jsou tu ale i další a stopadesátimilionová dotace z ministerstva kultury by vystačila na několik z nich,“ řekl Zimola.