Proč podporujete projekt centra Mistra Jana Husa?
Obnova Památníku Mistra Jana Husa byl jedním z bodů volebního programu. Pokud se městu Husinec nepodaří získat peníze z Integrovaného operačního programu na opravu památníku v období 2007 – 2013, zůstane památka ve stavu, v jakém je! Budovy národní kulturní památky se nacházejí ve špatném stavebně technickém stavu, což je bohužel důsledek toho, že k poslední větší investici došlo před téměř 40 lety a od té doby dluh vůči této nemovité národní kulturní památce pouze narůstá. Nadto rekonstrukce, které byly provedeny, neodpovídaly zásadám památkové péče.
Snaha o obnovu Památníku Mistra Jana Husa započala již za předchozího vedení města v 90. letech. Původní idea zastupitelstva města byla zaměřena pouze na nejnutnější nápravu dlouhodobě zanedbané údržby. V roce 2007 mi na můj dotaz ohledně krajské podpory odpověděl zástupce KÚ MUDr. Pavelka, že si Husinec měl vybrat buď opravit sportoviště, nebo opravit památník. Město se rozhodlo pro sportoviště, které bylo opraveno v letech 2003 – 2004, čímž se pro husinecký památník peníze z kraje zavřely a památník chátral dál.
Proto budu projekt podporovat, protože si myslím, navzdory všech odpůrců a kritiků, které má každý projekt, že se jedná o výjimečnou šanci. Projekt umožní propojit národní kulturní památku, domy památkové zóny s moderním pojetím člověka Jana Husa a dále vznik dalších aktivit, které z provozu centra vzejdou a budou sloužit veřejnosti. Husinečtí tak budou moci využít nově vybudovaných prostor pro důstojné pořádání kulturních aktivit. Je zřejmé, že realizace projektu přinese městu ekonomický prospěch! A to je přece cíl volených zástupců!

Jeví se Vám osobně náklady uvedené v projektu jako odpovídající?
Po neúspěšném pokusu o získání Norských fondů byl záměr rozšířen na rekonstrukci celé národní kulturní památky včetně aktualizace její muzejní expozice. Projekt sice měl být předložen do Regionálního operačního programu, ale jak řekl na prezentaci 29. ledna 2010 ředitel regionální rady JUDr. Jiří Trnka, městu Husinec bylo doporučeno zpracovat projekt do Integrovaného operačního programu. To umožnilo významné rozšíření projektu, rehabilitaci objektů památkové zóny, vytvoření nové interaktivní expozice a nových kulturních a vzdělávacích služeb.
Město Husinec nedisponuje prostředky na vypracování architektonických studií, archeologického průzkumu ani prostředky na projektovou dokumentaci. Proto jsme uvítali možnost, že všechny tyto studie a přípravné práce budeme moci realizovat v rámci realizace projektu v souladu s pravidly Ministerstva kultury ČR. Na prezentaci jsme veřejnost o této skutečnosti informovali, stejně jako o tom, že stavebně technický a stavebně historický průzkum v současné době probíhá. Jednotlivé položky rozpočtu tak byly stanoveny expertním odhadem.

Nakolik škodí projektu jeho současná kritika?
Všichni neustále kriticky poukazují na dílčí investiční část projektu, jako by bylo v pořádku, že po více než dvaceti letech od pádu komunismu je v objektu, kde se narodil jeden z nejvýznamnějších Čechů, vytvořená expozice prezentace Jana Husa s ideologickým zabarvením doby před rokem 1989! A co forma prezentace života a díla Jana Husa? Je ostudná – skleněné vitríny, ručně dopisované nástěnky!
Já chci, aby se v centru vystřídaly školní výpravy! Aby centrum a současně i město ožilo!