Husovy oslavy se odehrávaly i v Centru Mistra Jana Husa, o svátečních dnech byla také cyrilometodějská pouť ke kostelíku Cyrila a Metoděje na husineckém hřbitově.

Mezi čestnými hosty oslav v Centru byl Michal Kocáb, čestný občan Husince. „Pan Kocáb k nám jezdí pravidelně, věnoval před lety městu a našemu centru i partituru skladby Jan Hus – Memento Mei, kterou tu při otevření centra, 30. května 2015, ve světové premiéře uvedla Jihočeská filharmonie,“ přiblížila jedna z týmu průvodců Centra Mistra Jana Husa Jana Maunová. „Odpoledne jsme tu měli bohoslužbi církve československé husitské přímo v Husově modlitebně, dopoledne proběhla ekumenická bohoslužba církve bratrské a večer vyvrcholil koncertem skupiny Fešáci. Program byl nabitý a počasí se vydařilo, což je polovina úspěchu.“ Přes den se konaly také komentované prohlídky celého muzea.

close Husovy oslavy 2023 v Husinci. info Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová zoom_in Husovy oslavy 2023 v Husinci.