„Náš letošní rozpočet je ve výši zhruba třinácti milionů korun, je vyrovnaný,“ potvrdil včera starosta Husince Robert Klesner.
S žádnými většími investičními akcemi město v letošním roce ve svém rozpočtu nepočítá.
Zásadní částkou rozpočtu jsou podle slov starosty splátky úvěrů, které si město vzalo na několik akcí. „Splácíme opravy místních komunikací a také středisko integrace, které v našem městě funguje,“ vysvětlil k úvěrům Robert Klesner.
V letošním roce nejsou v rozpočtu ani akce typu výstavby nových chodníků, zásadní rekonstrukce městských budov a podobně.

Více v tištěném vydání v pátek 7. března 2008.