„V letošním roce se nám nepodařilo získat grant na jejich konání. V předchozích letech jsme dostávali řádově padesát tisíc korun z krajského grantu Živá kultura, letos nám přidělen ovšem nebyl. To znamená, že je musíme zaplatit ze svého rozpočtu, stále ještě oslovujeme sponzory, protože rozpočet slavností je sto padesát tisíc korun,“ vysvětlil starosta Husince Robert Klesner.