Ti ještě před jednáním dostali stručný přehled o jednání o skládce. „Rada města zastupitelům navrhla, abychom od smlouvy o spolupráci odstoupili, a to k poslednímu březnovému dni letošního roku,“ upřesnil starosta města Robert Klesner. Zastupitelé se k návrhu radních přidali, a tak starosta bude nyní jednat o vyplacení podílu, který město vložilo do druhé etapy výstavby. Zastupitelé tento bod odsouhlasili jednomyslně, nikdo z nich nebyl proti.