Obávají se totiž, že ve chvíli, kdy bude ve Vimperku upraven viadukt, zvýší se průjezd kamionové dopravy Husincem. Jednoho ze zastupitelů v této souvislosti zajímalo, jak vypadá situace s obchvatem Husince. „Byl jsem pověřen, abych jednal ohledně řešení obchvatu Husince s krajským úřadem, s odborem dopravy,“ uvedl starosta města Robert Klesner.