Rekonstrukce koruny hráze sice měla skončit do začátku letních prázdnin, termín se ale zhotoviteli stihnout nepodaří. Jak uvedl zástupce investora Martin Poláček z Povodí Vltavy, pro posunutí termínu se po dohodě se společností Eurovia rozhodli z několika důvodů. „První je ten, že potřebujeme dořešit napojení zábradlí na husinecké straně k cestě k bývalé výletní restauraci. To nebylo zatím řešené a na posledním kontrolním dnu proto bylo rozhodnuto, že není možné mít v celé délce hráze nové zábradlí, na které by ne zcela navazovalo to původní. Protože zábradlí nelze včas vyrobit a nalakovat, dostali jsme se do časového skluzu, ale trváme na jeho osazení," uvedl Martin Poláček.


Druhým důvodem je technologické zdržení, které nastalo při izolování koruny hráze. „Bylo potřeba uložit izolační membránu, ta je v tuto chvíli již zakryta izolačním asfaltovou vrstvou. Izolace musí být pokládána na zcela suchý podklad a po jejím nástřiku nesmí 24 hodin zmoknout. Tady byl problém s počasím, protože v době, kdy se měla izolace nanášet, bylo nestálé deštivé počasí, což nás zdrželo zhruba o dva týdny," doplnil zástupce Povodí Vltavy. A tohle zdržení už při zachování technologických postupů a dalších prací není zhotovitel schopen dohnat.


Poslední termín 21. července byl stanoven i s jistou rezervou. Poslední dva týdny jsou plánovány jak pro dokončení odvodnění předpolí na obou stranách hráze, tak především na montáž zábradlí. „V současné době je kompletně dokončená nosná konstrukce koruny hráze, provedena izolace mostovky a její ochrana z litého asfaltu. „Provádí se dokončovací práce na koruně hráze a na úpravách předpolí hráze. K dokončení pak schází osadit ocelové zábradlí na hrázi, dodělat rozvody IS a položit asfaltové vrstvy, které budou prováděny současně jak na předpolí, tak na koruně hráze," uvedla mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková.


Dohodou na posunutí termínu se zhotovitel vyvázal i z dříve určené smluvní sankce za jeho nedodržení. „Vzhledem k vícepracím na husinecké straně, které si investor dodatečně objednal a bez nichž nelze hráz pro provoz otevřít, nebude zhotovitel sankcionován. Pokud by ovšem nedodržel nově stanovený termín 21. července, byla by to jiná situace," zdůraznil Martin Poláček.


V tuto chvíli stavbu zatím do detailu hodnotit nechtěl. „Za investora mohu říct, že s kvalitou prací spokojeni jsme. Navíc se podaří stavbu dokončit se zhruba milionovou úsporou, protože nebylo třeba dělat na začátku uvažované práce. To se týkalo například zpevnění mostních pilířů pod mostovkou, které byly ve velmi dobrém stavu a plánovaná injektáž není nutná," dodal.