„Vzhledem k velkému zájmu ze strany vědecko-pedagogické, kulturní a mediální veřejnosti, který vyvolal připravovaný projekt na vybudování národního kulturně-vzdělávacího a badatelského centra Mistra Jana Husa v Husinci, připravuje město Husinec sérii prezentací projektu,“ informovala místostarostka Husince Vlasta Kalinová.
Vůbec první prezentace projektu je naplánována na 29. ledna od 10. hodiny v zasedacím sále Městského úřadu v Husinci.
„Tato prezentace je určena zástupcům Jihočeského kraje, Ministerstva kultury a zástupcům médií,“ doplnila Vlasta Kalinová