Hřiště se totiž zavázal postavit investor obchodního domu Tesco, který by měl vyrůst ve Vodňanské ulici. Spolu s hřištěm zároveň vybuduje kruhovou křižovatku. „Samotný obchodní dům a kruhovou křižovatku o průměru třicet dva metrů ale zatím řešíme, na pořadu dne jsou konzultace a dokončování žádosti o vydání stavebního povolení,“ upřesnil Karel Pašek s tím, že doposud o stavební povolení nebylo požádáno a investor stavby má v ruce územní rozhodnutí, které bylo vydáno začátkem listopadu loňského roku.
V současné chvíli tedy záleží pouze na investorovi staveb, kdy sesumíruje všechny potřebné dokumentace a požádá na příslušné odbory městského úřadu o stavební povolení.
To by mohl stavební úřad vydat v časovém horizontu třiceti dnů. „To ale jen v případě, že v něm nenalezne žádné nedostatky. Pokud by bylo třeba něco doplnit, může se rozhodnutí o vydání dokumentu protáhnout až na dva měsíce,“ upřesnil Karel Pašek.