Množství vzrostlých náletů a neudržovaná tráva totiž z místa, kde se ještě před pár lety konaly fotbalové zápasy, udělaly jen kus nevzhledného prostoru, při jehož průchodu se ale mnohdy narazí i na odhozené odpadky nebo střepy. „Vzniklá situace souvisí do jisté míry i s materiálem, který byl do daného prostoru navezen. Ten kromě zeminy obsahoval i velké množství kamenů, takže klasické nástroje na sečení, tady použít nemůžeme,“ vysvětloval starosta Oldřich Petrášek s tím, že v nejbližší době musí město přistoupit k alespoň provizornímu řešení.
Do letošních úprav by se tak mělo promítnout hrubé očištění hřiště. „Určitě na kolemjdoucí nebude koukat tak vysoká tráva, jako tomu bylo doposud. Do budoucna ale budeme i nadále řešit, co s tímto prostorem uděláme,“ ujistil Petrášek.
Varianta, kterou tak rada města s odborem hospodářského a životního prostředí na jednání řešila, by povrch hřiště zarovnala úplně. „Navezený materiál bychom museli shrnout celý, a to včetně škváry. Tím by se následně vytvořil podklad pro budoucí zavezení zeminou a další parkové úpravy,“ mluvil o plánech starosta a upřesnil, že již zmíněný odbor navrhl v dalších letech tyto úpravy spojit i s částečnou demolicí stavebních objektů, které přiléhají k hřišti.
„Objekty jsou už delší dobu zcela prázdné. Nikdo je nevyužívá, a to se určitě podepsalo i na jejich špatném stavu,“ řekl Petrášek a závěrem doplnil, že o dalších možných postupech budou ale moci najisto rozhodovat až v následujícím roce.