„Důvodem k plánovanému přemístění byla žádost jednoho z občanů, který vlastní dům v blízkosti hřiště. Podle něj je totiž až příliš blízko. Posuneme proto hřiště o několik metrů dál. Do akce se chceme pustit po žních. Celkové náklady se vyšplhají na částku okolo deseti tisíc korun. Ty bude obec hradit z vlastních zdrojů,“ popsal situaci starosta obce Karel Čapek.