Ta je už z větší části hotova a skončit by měla nejpozději do konce října. Závěrečný termín musela rada města oproti uzavřené smlouvě prodloužit i vlivem nepříznivého počasí. Navíc se uzavřeným dodatkem ke smlouvě podaří rozšířit plánovanou revitalizaci také o přístupovou cestu k pietní síni a úpravu vstupu do areálu ze Hřbitovní ulice. Prachatickému deníku to potvrdil vedoucí odboru bytového a hospodářského MěÚ Vimperk Martin Kalous. Ten přitom řadu let u zastupitelů a vedení vimperské radnice loboval za to, aby se cesta na hřbitově opravila. Záměr se mu podařilo prosadit až na jaře letošního roku, kdy do příjmů městského rozpočtu přibyly více než čtyři miliony korun z prodeje městských pozemků v bývalém výcvikovém prostoru Radost. Větší část z těchto peněz pak zastupitelé většinou hlasů schválili využít účelově právě na revitalizaci hřbitova, když se hlasování zdrželi pouze zastupitelé Pavel Dvořák, Petr Bednarčík a Karel Střeleček.


Nicméně revitalizace hřbitova je nyní těsně před dokončením ve větším rozsahu oproti původnímu plánu. „Soutěžena byla pouze revitalizace v rámci hřbitova. Při její realizaci větší deště ukázaly, že velké množství vody vtéká do hřbitova, proto se rozhodlo, že součástí již prováděné akce bude také oprava přístupové cesty k pietní síni a vstup do hřbitova ze Hřbitovní ulice vytvořením terénní vlny tak, aby byla dešťová voda odkláněna do kanalizace v ulici," vysvětlil starosta Vimperku Bohumil Petrášek.


To, že bylo možno rozšířit rozsah zakázky, je dáno vysoutěženou nižší cenou. „Původní částka, kterou schválili zastupitelé, byla podle rozpočtu 3,1 milionu korun, ale vysoutěžená cena byla nakonec 2,12 milionu korun," uvedl Martin Kalous s tím, že dodatečné práce nad původní rozsah revitalizace navýší konečnou cenu zakázky na zhruba 2,583 milionu korun. „Téměř celý zbytek ušetřených prostředků pak město využilo pro nákup pozemků od soukromého vlastníka v Boubínské ulici, který schválili na posledním jednání zastupitelé," dodal vedoucí odboru.


Revitalizace hřbitova zahrnuje kompletní rekonstrukci hlavní cesty na hřbitově z odlamovaného kamene od spodního vstupu až k hlavní bráně v Hřbitovní ulici, prostor pro kontejnery na hřbitovní odpad, přístupovou cestu k pietní síni, odvodnění vstupu ze Hřbitovní ulice a také nový přívod elektřiny do hřbitovního kostela a jednoduchou rekonstrukci již existujících rozvodů elektrické energie uvnitř kostela.


Původní termín dokončení na konec září byl prodloužen do konce října. Podle Martina Kalouse je možné, že práce skončí v polovině října.