V uplynulých dnech došlo k instalaci nové pamětní desky na hřbitov obětí pochodu smrti ve Volarech. „Jedná se o vstupní pamětní desku před hřbitov, která nahradila tu původní. Ta byla ve špatném technickém stavu a navíc musel být každoročně obnovován nápis", uvedla Jaroslava Krejsová z občanského sdružení KreBul.

Vedení KreBul, o.s. spolu se starostkou města Martinou Pospíšilovou hledali cestu, jak desku opravit, případně nahradit novou. „Jihočeský kraj vypisuje grantový titul Úcta k předkům, ve kterém jsme se již v loňském roce snažili finance na výměnu desky získat. Nepovedlo se to, proto jsme požádali letos znovu a projekt byl podpořen částkou 40.000 korun, další část prostředků na rekonstrukci uvolnilo Město Volary", shrnula starostka města Volary.

Pamětní deska byla vyměněna za novou, zachovávající ráz té původní. „Došlo pouze k výměně – přeinstalaci vstupní desky a navíc k doplnění textace v anglickém jazyce, která na pomníku scházela", připomněla Jaroslava Krejsová.

Hřbitov obětí pochodu smrti ve Volarech prošel poslední velkou rekonstrukcí na přelomu roku 1989/1990, kdy získal současnou podobu. Každoročně dochází k renovacím textací a údržbě hřbitova.

Děkujeme touto cestou Jihočeskému kraji a Městu Volary za finanční pokrytí rekonstrukce, bez níž by pamětní deska nemohla být důstojně opravena.