Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

K jeho zničení a zplanýrování došlo spolu s kostelem sv. Martina v roce 1976. Z kostela zbyly jen základy a prostor bývalé lodi je vysypán štěrkem.

Staré historické náhrobky a kříže se podařilo vykopat ze země a znovu je postavit. O to se postarala obec Borová Lada z dotačních peněz, z peněz obce, dárců a německých rodáků. Nad Novým Světem je dokonalé pietní místo, kde mohou Borovoladští důstojně uložit ostatky svých nejbližších. V levé části hřbitova se nacházejí obnovené hroby, nad nimi pak kolumbárium, v části pravé vzniklo několik desítek hrobových míst, které si mohou zájemci od obecního úřadu na minimálně deset let pronajmout.

Nechybí ani rozptylová loučka. „Nabídnout tak můžeme všechny formy pohřbívání. Za pronájem hrobového místa si účtujeme necelou stokorunu za rok,“ konstatuje starostka. Středu hřbitova dominuje starý dřevěný kříž a za vstupní brankou stojí novodobý kamenný kříž se skleněným středem. Na deskách jsou vytesána jména osad, jejichž obyvatelé jsou na hřbitově Nový Svět pohřbeni.