Hojně navštěvované výletní místo, kamenné zbytky zdí hradu rodu Rožmberků, kteří v roce 1506 hrad opustili a nechali ho pustnout, díky nadšencům vzdoruje působení nepříznivých vlivů a času. Letos je na řadě rekonstrukce a konzervace severozápadního rohu bývalého paláce. „Postupně provádíme konzervaci statických poruch na hradě,“ řekl starosta Křemže Josef Troup. „Díky tomu, že jsme zařazeni v Programu záchrany architektonického dědictví, jsme získali dotaci 700 000 korun, kterou jsme využili na zásadní věc – opravu severozápadního nároží paláce.“

Svými poplatky do pokladny hradu pomáhají s opravami i návštěvníci. „Letos mohli pozorovat, na co ty peníze jdou,“ podotkl Josef Troup. „Jenom je na hradě trochu problém s elektronickou evidencí tržeb, protože tam není signál, takže se tak po pěti dnech po shromáždění dat musejí odesílat z kopce. Proto jsme napsali ministrovi, že když nám na hrad natáhne elektřinu, budeme rádi peníze posílat,“ dodal starosta s úsměvem.

"Konzervace paláce měla asi pět etap,“ říká kastelánka hradu Zdeňka Tučková. „Tahat nahoru ten těžký materiál je očistec. To musí dělat jenom blázen v dobrém slova smyslu, který tím hradem žije. Naštěstí nám to dělá velmi šikovný pan Havlice z Tábora se svými kamarády. Postupná konzervace hradu probíhá od roku 2007.“ Největší stavební akce jsou financovány z grantu, drobnosti si financuje hrad sám a přispívá i Jihočeský kraj.

Jaké má kastelánka do budoucna sny a plány, raději neprozradila. „Sny nemohou končit nikdy a hrad má velký potenciál,“ říká. „Uvidíme, co se povede, protože to nezáleží jenom na nás.“