Přímo na návsi vozidlo nejen nechali požehnat, ale na místě navíc si zájemci prohlédli i hasičskou techniku. "Naši hasiči měli starou Avii, která už nevyhovovala, a to nejen vzhledem ke svému stáří. Z nového dopravního automobilu tak máme radost všichni," uvedl Václav Vozábal, starosta Hracholusk.

Vozidlo se podařilo zakoupit s přispěním dotace. Po programu na návsi čekalo na zájemce ještě posezení u muziky v místním kulturním doměs Prácheňskou kapelou.