„Schvalovali jsme také závěrečný účet městyse za minulý rok, a to včetně zprávy Krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření, která byla bez výhrad,“ informoval starosta městyse Strunkovice nad Blanicí Karel Matějka.