S ohledem na ekonomickou krizi škrtí své dotace ministerstvo práce. A jindy štědří dárci kvůli nutným úsporám už mnohdy tolik štědří nejsou. „Navíc zdravotní pojišťovny, které tvoří třetí pilíř financování hospiců, pravděpodobně brzy vyčerpají rezervy, a tak i z jejich strany můžeme čekat úsporná opatření. Aktuální dohodovací řízení se zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok to více než potvrzují,“ řekl Robert Huneš.

Pro lepší názornost doplnil, že například dotace z ministerstva práce jsou pro letošní rok nominálně ve stejné výši jako v roce 2019. „Vezměte si ale, jak od té doby zdražily energie, ceny potravin nebo se navýšily mzdy. Musíme hledat možnosti úspor, které se dotknou každého ze zaměstnanců. V součtu se jedná asi o pět milionů,“ upřesnil.

Lůžkový hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích potřebuje na provoz zhruba 40 milionů korun ročně. Celá obecně prospěšná společnost, do níž spadají i čtyři domácí hospice v kraji nebo Domov Matky Vojtěchy, kde pečují o klienty s Alzheimerovou nemocí, pak ročně spolyká více než 80 milionů. Tři čtvrtiny rozpočtu pohltí mzdové náklady, neboť zařízení jsou v provozu nepřetržitě.

Vítězslav Kohút.
Montreal? Québec? Kdepak! Zase jsem si chtěl vyběhnout na šumavské kopce…

Prachatický hospic má lůžkovou část, kde se o 30 pacientů stará téměř 90 zaměstnanců. Celé zařízení včetně přidružených středisek, mezi něž patří například i domácí hospice, má přes 200 zaměstnanců. Budou to právě oni, kdo nutné úspory pocítí nejvíce. „O tom, že budeme šetřit na pacientech, nejsem ochoten uvažovat. Přece jim nebudeme krátit stravu, upírat léky na bolest nebo zanedbávat hygienu. Přijali jsme proto balíček úsporných opatření v provozu a spotřebě, omezíme výpomoc brigádníků a zaměstnancům pravděpodobně nebudeme moci vyplatit odměny. Zkrátka – dobře už bylo,“ shrnul Robert Huneš, který doufá ve štědřejší dotační politiku ministerstva pro příští období a také v to, že brzy skončí ekonomická krize. Aby znovu přibývalo firem či soukromých dárců ochotných přispívat na provoz hospiců.

„Nedáme se. Kromě lůžkových živoří i domácí hospice, které pečují o umírající doma. Oproti desetitisícům lůžek v nemocnicích nebo domovech pro seniory jde početně vlastně o zcela okrajový druh péče. Politici se hospici rádi chlubí, ale když potřebují pomoci, jaksi kulhá. Proto jsem minulý týden intervenoval u ministra zdravotnictví, aby péče o umírající byla dostupná všem, kdo ji potřebují. Dosud tomu tak není,“ dodal Robert Huneš.