Ty sloužily plných patnáct let, během nichž se zde uložilo přibližně 70 tisíc tun komunálního odpadu.

„Rekultivace probíhá na základě projektu, postupů i rozpočtu schválených Jihočeským krajem a je financována z rezervních zdrojů Městských služeb Vimperk. Postup prací je pak rovněž kontrolován odborem životního prostředí kraje,“ uvedl k dění na skládce jednatel městských služeb Jan Král. Právě vimperské městské služby pravětínskou skládku provozují.

Vzhledem k tomu že osm tisíc čtverečních metrů rekultivované plochy si vyžádá částku kolem pěti a půl milionu korun, jedná se o jednu z největších investičních akcí Vimperka během letošního roku.

„Velmi zjednodušeně řečeno, balíme tu horu odpadků do několika vrstev folií a nepropustných vrstev, které zabrání úniku jakýkoliv látek do země či ovzduší. Provádíme odplynění, při kterém v útrobách skládky vznikající metan a bioplyn likvidujeme v biofiltrech. Ve finále tu pak vznikne zelený vršek s malým komínkem, který budeme dle platné legislativy ještě třicet let monitorovat,“ laicky popsal podstatu rekultivace Jan Král s tím, že horní vrstvy budou navařeny na podkladovou folii a celá hora odpadků tak bude hermeticky uzavřena. Množství odpadního plynu je natolik malé, že jej nelze již dále využívat.

Vzhledem k důležitosti pravětínské skládky pro město a okolí ji vedení vimperské radnice považuje za jakési rodinné stříbro. Plní totiž jednu ze základních funkcí města, a to odstranění odpadů, jenž Vimpersko vyprodukuje.

Jaroslav Pulkrábek