Na základě asistenční smlouvy, která byla uzavřena mezi Správou NP a CHKO Šumava a Horskou službou České republiky, o.p.s. oblast Šumava, se uskutečnil ve dnech od 14. 4. do 16. 4. 2009, v prostoru Hůrky, Polomu a Plesné, rozvoz feromonových lapačů na kůrovce.

Do vzdálenosti 7 km rozvezli pracovníci Horské služby a NPŠ celkem 260 ks feromonových lapačů včetně stojanů. Rozvoz musel být zajištěn sněžnými skútry a čtyřkolkami se speciálními pásy, jelikož se stále v této lokalitě drží sníh, a to nejen na lesních cestách, na kterých byly strojově udržované běžecké stopy.Vrstva sněhové pokrývky je i v současné době přes jeden metr.


Správa NP a CHKO Šumava zvažovala použití vlastních mechanizačních prostředků, ale vzhledem k tomu, že by byl jejich průjezd ve sněhu velmi obtížný a prohrnutí cesty časově i finančně náročné, bylo jediným rychlým řešením využití sněžných skútrů a pásových čtyřkolek s přívěsnými vozíky. Protože Správa Národního parku nemá takovou techniku k dispozici, bylo třeba, vzhledem k vývoji počasí, urychleně vše dojednat s horskými záchranáři. Tato varianta dopravy byla vzhledem k množství sněhu jediným možným řešením,“ řekl Petr Šrail, referent informační a strážní služby Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. „Spolupráce s Horskou službou je ve všech oblastech na vysoké úrovni a tento rychlý zásah je toho dalším důkazem,“ dodal Petr Šrail.


Během převozů bylo najeto celkem 356 km a feromonové lapače se dostaly na složiště s nadmořskou výškou nad 1100 m n.m., kde budou okamžitě instalovány na konkrétní místa podle zpracovaného projektu ochrany lesa. Lapače jsou určeny k zachycení jarního rojení lýkožrouta smrkového, které by mělo probíhat podle vývoje počasí počátkem května