Autorkami nápadu a hlavními organizátorkami jsou dvě Marušky. Marie Korbelová a Marie Müllerová. „Přišli jsme na to, jak Velešákům přinést radost ve smutném období, kdy nás opustila sbormistryně Marie Pešková a omezuje nás nebezpečí koronaviru,“ říkala Marie Korbelová při instalaci a přípravě betlémů. Od té je neodradila ani mlha a lezavá zima.

„Celý podzim si lámeme hlavu, jak uděláme naši tradiční vánoční výstavu betlémů na Kantůrkovci,“ vysvětluje předseda spolku Jaroslav Bartizal. „Děvčata dostala spásný nápad oslovit majitele a provozovatele obchodů na našem náměstí a požádat je o poskytnutí výloh svých obchodů. Připojili se k nim i občané žijící v horní části náměstí.“

Marušky mile překvapilo,s jakým ohlasem a vstřícností se jejich nápad setkal. „Lidé, které jsme oslovili, byli nadšeni a mnohdy ochotně přiložili ruku k dílu, někteří dokonce sami i další betlém vytvořili,“ je nadšená Marie Korbelová. Výlohu například bez váhání poskytli živnostníci, kteří od 1. prosince na náměstí otevřeli nové železářství.

Všechny betlémy budou nasvícené, takže po setmění poskytnou ještě lepší podívanou. K vidění jsou betlémy z rozmanitých materiálů od četných autorů místních a z blízkého okolí. „Výstava asi pětadvaceti betlémů začne druhou adventní neděli a potrvá do Tří králů,“ doplnil Jaroslav Bartizal.