Podle Petra Kolína, jednatele tepelného hospodářství, se jedná o přípojku, která se nachází pod budoucím parkovištěm. „Chceme předejít tomu, že by nás tu v budoucnu překvapila třeba havárie horkovodu a museli bychom do parkoviště kopat. Takže jsme v uplynulém týdnu začali pokládat předizolované potrubí,“ poznamenal.

V Budovatelské ulici na podzim plánuje město vybudovat dalších sedmadvacet parkovacích míst.