Zastupitelé totiž v pondělí po tři čtvrtě roku konečně vyřkli svou představu o tom, za kolik a komu budou navrhovat na jednáních valných hromad honebních společenstev pronajmout honitbu na dalších deset let. A jednoznačně se nakonec přiklonili k tomu, že budou preferovat současné nájemce, tedy myslivecká sdružení.

A razantně šli dolů také s cenou. Podle vstupní informace starosty Bohumila Petráška totiž rada města uvažovala v konkrétním případě honitby Hrabice o ceně za jeden hektar a rok v rozmezí 60 až 120 korun. Podle přítomného zástupce Mysliveckého sdružení Šumava Zenona Hnětkovského je ale taková cena zcela mimo reálné možnosti nejen tohoto mysliveckého sdružení. „Když jsme otázku ceny diskutovali v rámci mysliveckého sdružení, došli jsme k závěru, že realitě odpovídá maximálně 40 korun za hektar," uvedl Zenon Hnětkovský za Myslivecké sdružení Šumava, které má v současnosti v pronájmu honitbu Hrabice.

Jak podle některých zastupitelů, tak i podle zmocněnce pro jednání na valných hromadách honebních společenstev, bylo nezbytně nutné stanovit ne rozmezí, ale konkrétní částku. A tak se následně v diskusi mezi zastupiteli licitovalo nejen o slovíčka, ale především o ceně za hektar. Z původního rozmezí 60 až 120 korun tak klesla nejprve na 40 korun, pak na 30 a 10 korun, aby se ve výsledku dostala zpět až na 25 korun za hektar a rok.

Přestože se o této konkrétní honitbě diskutovalo mezi zastupiteli již od února letošního roku, není jedinou, ve které má město své pozemky a o jejímž pronájmu se bude v příštím roce jednat. Zcela logicky proto Stanislav Hlava požadoval po zastupitelích jasné vyjádření ohledně budoucího nájemce a rovněž konkrétní cenu za pronájem.

Rozhodnutím zastupitelstva má jednatel městských lesů Stanislav Hlava po pondělním zasedání jasný mandát pro jednání valných hromad honebních společenstev. Mimo jiného preferuje myslivecká sdružení, jakožto současné nájemce honiteb, i do budoucna.

Stanislav Hlava ale zastupitele již v březnu upozornil, že nelze pominout práva vlastníků soukromých pozemků v honitbách, a také na možnost, že jednostranný přístup k otázce pronájmů pozemků města pro jiné subjekty mohou vést až k zamezení přístupu na pozemky soukromých vlastníků v případě potřeby městských lesů. „Vnitřně jsem se s touto alternativou vypořádal tím, že jsem zastupitele na možná rizika upozornil. Zastupitelé to nevzali v potaz a rozhodli tak, jak rozhodli a já to musím respektovat. Hlasování jsem se zdržel, protože jsem si vědom, že nebezpečí tady je," zdůraznil Stanislav Hlava.

Město přitom v žádné z honiteb nemá rozhodující podíl, kterým by mohlo samostatně stanovit pravidly hry v honitbách. Zástupce města při jednání valných hromad honebních společenstev, jímž byl určen Stanislav Hlava, případně Emil Janda jako jeho náhradník, hlasovat pro současného nájemce a částku 25 korun za hektar a rok, ale tento návrh může být ostatními vlastníky přehlasován.