Podle slov Jaromíra Markytána, vedoucího odboru investic MěÚ Prachatice, vše směřuje k tomu, že v úterý 16. prosince budou připraveny podklady pro možné zahájení zkušebního provozu. „Na dokončení finální úpravy parku Mládí, tedy především výsadbu zeleně, máme ale čas až do konce května příštího roku,“ řekl s tím, že sázet stromy a keře v prosinci je nesmysl a proto také poskytovatel dotace, ROP Jihozápad, souhlasil s úpravami terénu až na jaře příštího roku. Do terénních úprav by podle starosty města Martina Malého mohlo být zahrnuto ještě budování chodníků.

Mezi tím zastupitel Robert Zeman přišel s návrhem vybudovat umělé kluziště v prostoru zahrady krytého plaveckého bazénu. Jeho návrhem na zhotovení studie proveditelnosti by se měli v pondělí zabývat radní města Prachatice. „Chlazení kluziště a zároveň vytápění bazénu vytváří prostor pro snížení nákladů na obě činnosti, protože chlazení ledové plochy zároveň vytápí vodu v bazénu. Provozní náklady na ledování jsou výrazně snížené,“ zdůvodnil .

Starosta Malý není kluzišti nakloněn. I tak o něm budou radní mluvit. „Se zahradou má ředitelka sportovního zařízení jiné plány, které souvisí s aktivitami v bazénu,“ uvedl.