Jednou z novinek v něm je takzvané vyhledání osoby.
Prakticky jde o to, že ten, kdo chce najít známého nebo příbuzného, o němž nemá léta ani ponětí, vypíše předepsaný tiskopis, zaplatí pětisetkorunový kolek a žádost odešle na ministerstvo vnitra. „Tiskopisy máme jako obec s rozšířenou působností k dispozici nebo je na webových stranách ministerstva,“ řekl včera vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Prachaticích Zdeněk Filip. Dodal ale, že tiskopis úřad pouze přepošle na ministerstvo. Jen to je totiž oprávněné na takovou žádost reagovat. Žadatelé mohou ale vyplněný a podepsaný tiskopis odeslat také rovnou na ministerstvo vnitra.
V případě, že kontaktovanou osobu v registru ministerstvo najde, předá jí údaje o kontaktujícím. Kontaktovaný pak sám rozhodne, zda se ozve či nikoliv. Kontaktovaná osoba totiž nemá povinnost ozvat se zpět.
Takže za pět set korun poplatku se hledající nemusí dozvědět vůbec nic. Údaje o hledaném se žadatel vůbec nemusí dozvědět, neboť ministerstvo vnitra je pouze zprostředkovatelem, nemá ale povinnost data z registru obyvatelstva poskytnout dál. Navíc poplatek 500 korun není možné vymáhat zpět.
Ministerstvo vnitra dá žadateli vědět písemně pouze v případě, že hledanou osobu nenašlo, nebo ta nemá trvalý pobyt v České republice. Může se ozvat také v případě, že daná dotyčný zemřel a šlo o takzvaně osobu blízkou. Tedy byl to někdo z příbuzných jako manžel, registrovaný partner, děti, rodiče, prarodiče či vnuci.