Jak uvedl Petr Samek ze spolku Vimperk žije!, který stojí za celou akcí, záleží v první řadě na obyvatelích města, zda bude například vimperské arboretum oplocené, zda v něm bude více kulturních akcí, nebo naopak v něm chtějí místní najít klid a odpočinek.

„Arboretum získalo město do vlastnictví v nedávné době a spolu s bývalým letním divadlem, kde se dříve konala i setkání mládeže, se jedná o rozsáhlé veřejné prostranství blízko zámku. V průběhu zimního semestru se lokalitě věnovali studenti architektury z ČVUT,“ přiblížil Petr Samek se slovy, že následovala veřejná diskuze, besedy a svoje připomínky a nápady mohli občané sdělit přímo na místě samém, a to při Majálesu. Spolek chce ve spolupráci s městem připravit na základě získaných informací souhrnnou zprávu, která bude základem pro další rozvoj území a otevírá městu možnost získat v budoucnu na revitalizaci finanční podporu.