„Předložím svou nabídku, tedy to, co vím, znám, umím a jsem schopen pro obec udělat v případě, že se zastupitelé rozhodnou pro můj návrh,“ říká Pavel Štětina.

To, že se za šest let v Nové Peci vystřídalo šest starostů, je podle slov Pavla Štětiny i o schopnosti starosty umět jednat se zastupiteli a mimo jiné i o komunální politice. „Běžně se stává, že materiály a podklady k jednání dostáváme až v okamžiku zasedání, což svědčí o nepřipravenosti zastupitelstva. Poslední funkční sestava, která mezi sebou komunikovala, byla v letech 1998 až 2002,“ řekl. Nyní jsou podle Pavla Štětiny sestavy lidí ve vedení obce takové, že nejsou schopny se domluvit na úrovni.

„Samozřejmě, příležitosti jsem měl a také jsem je před pěti lety využil ve prospěch obce. Lidé, kteří znají obec, její fungování i mne, tak o tom vědí,“ sdělil zastupitel. Podle jeho slov byla obec v tíživé situaci jen jednou, v letech 2002 až 2003. „V posledních čtyřech rozpočtech obce není žádná stopa o tom, že by někdo něco oddlužoval,“ dodal.