Zveřejněná nabídka už zcela nevylučuje, že by se v kulturním domě mohla odehrávat jiná, než jen kulturní činnost. Podle starosty Oldřicha Petráška končí výzva 17. listopadu a kritéria pro výběr jsou výše měsíčního nájmu a projektový záměr využití objektu.

(mis)