Na uzavírku řidiče upozorňují dopravní značení v Netolicích a Češnovicích. Objízdnou trasu přes Podeřiště na Novou Hospodu a odtud na Budějovice, která je obousměrná, budou využívat až do konce prázdnin. Podle slov Josefa Pavlíka, vedoucího prachatického střediska Strabagu, který tu staví obchvat, je šestitýdenní uzavírka v podstatě nejkratším možným řešením.

„Původně bylo počítáno s uzavírkou na osm týdnů. Snažíme se dopravní omezení co nejvíce zkrátit, takže jsme práce naplánovali tak, aby byla skutečně co nejkratší,“ uvedl Josef Pavlík. Na otázku Deníku, zda nebylo možné řidiče úsekem pustit třeba kyvadlově například ve večerních hodinách, uvedl, že tato varianta není při stávajícím rozsahu prací reálná. „Nejedná se o opravu, ani rekonstrukci, ale o novostavbu obchvatu, kde se mění výškové napojení. Silnice budou odtěžené až do hloubky jednoho metru. Bude se na nich stále pracovat a není možné na stavbu pustit dopravu,“ upřesnil.

Jeho slova potvrdil i Bohumír Rychtář z prachatického oddělení silničního hospodářství, který vydal rozhodnutí o uzavírce. „Vždy se snažíme s ohledem na řidiče uzavírky co nejvíce zkrátit, vyhodnocujeme, zda harmonogram prací odpovídá žádostem. V tomto případě mohu říci, že objektivně není dle harmonogramu prací možné uzavírku zkrátit,“ poznamenal.

Podle Radka Rypoty, starosty Němčic, nemají s uzavírkou místní obyvatelé žádný větší problém. Do Českých Budějovic jedou přes Radošovice a Břehov, do Prachatic přes Mahouš a Olšovice. „Domů se dostanou, navíc máme v obci teď podstatně menší provoz,“ uvedl. Sám si nedokáže představit, že by firma, která se do výstavby obchvatu pustila, pracovala v noci. „To jde možná na dálnici, ale ne v zastavěné oblasti. Neumím si vůbec představit, že by tu o půlnoci jela fréza,“ poznamenal. Délku uzavírky vedení obce nijak nerozporuje. „Navíc vidíme, že se na stavbě opravdu jede,“ dodal.

Podle slov Jiřího Klásy z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství, nemůže investor do délky uzavírky nijak zasahovat. Dílčí harmonogram prací je na zhotoviteli.