Už druhým rokem se rodiče se svými ratolestmi právě s tímto alternativním způsobem výchovy mohou setkat v prachatickém Domě dětí a mládeže, kde jsou v rámci Montessori klubu letos nabízeny aktivity pro děti od jednoho až do šestého roku. Děti jsou podle slov vedoucí kroužku Martiny Zíkové poté rozdělené do dvou skupin.

Montessori klub
–klub, který je už několik let v nabídce prachatického Domu dětí a mládeže. V letošním roce je rozdělen do dvou kategorií, mladší tvoří děti od jednoho do tří let, starší děti od tří do šesti let.
– mladší děti navštěvují klub s rodiči v pondělních dopoledních hodinách, starší děti ve stejný den v odpoledních hodinách.
– montessori pedagogika je alternativní způsob výchovy dětí, stojí především na jejich individualitě.


„Montessori pedagogika se vyznačuje tím, že respektuje senzitivní období dětí, to je období, kdy děti touží poznat nějaký problém, například se setkávají s prvním počítáním, čtením a podobně. Respektuje ale také svobodu dítěte, proto si samo může vybrat, co zrovna bude dělat a kde to bude dělat. Samozřejmě, že ale tato svoboda má přesná pravidla a hranice. Vybrat si totiž dítě může, co chce, ale vybrat si musí,“ popsala hlavní rysy montessori pedagogiky Martina Zíková s tím, že dohodnutý způsob používání mají členové kroužku i s věcmi, které se ve třídě pro ně vymezené nachází.


Podle montessori systému je vybavená i celá třída, ve které se děti se svými rodiči pohybují. „Věci jsou tady uspořádané podle zaměření. Děti tak najdou pomůcky pro praktický život, kdy si na nich vyzkouší přesívání, přelévání vody nebo stříhání i krájení. Dále jsou ve třídě pomůcky pro smyslové vnímání. Trénujeme společně sluch, hmat nebo zrak,“ uvedla do třídy vedoucí, která upřesňuje, že výjimkou nejsou ani pomůcky na matematiku, jazyk a částečně i na takzvanou kosmickou výchovu. To je podle jejích slov například přírodopis nebo zeměpis.


„Každá pomůcka je tady jenom jednou, všechny však stimulují nějaký smysl. Díky přenášení, ohmatávání, zařazováním a jiným činnostem, které si vyzkouší na doopravdy hmatatelných pomůckách, jež jsou většinou ze dřeva, se děti naučí věci třídit, počítat nebo také řadit a poznávat,“ uvedla Martina Zíková.
Ta také dále vyprávěla, že kroužek je zahájen zhruba půlhodinovou společnou aktivitou. „Přivítáme se, ujasníme, kdo s námi je, kdo dneska přišel a každý si tam může najít svoje místo. Také si ujasnit, že je tu i on a že je to tak dobře. Každá společná činnosti má své téma, které je představené příběhem. Ten tak nějak hrajeme s dětmi dohromady. Snažím se, aby témata dala něco i rodičům. Proto se vůbec snažím, aby to bylo celé jenom o dětech, ale aby si náš čas užili také rodiče,“ ujistila vedoucí klubu.


A jak dále představila klub, součástí příběhu je pro montessori pedagogiku typické i chození po elipse. To je doba soustředění, ztišení a v neposlední řadě i tolerance. „Po elipse by se mělo chodit tiše, pomalu a předepsaným způsobem. Děti si musejí dávat pozor, aby do někoho nenarazily. A to už i jen z toho důvodu, že většinou něco drží v ruce, například hrnek s vodou a podobně, který nesmějí vylít nebo rozbít. Je pravda, že někdo chodí po elipse rád, jiný se zapojí jen občas, ale třeba i nikdy. Zase prostě mohou nebo nemusí, je to na jejich volbě. Jediné, co by měli dodržovat ti, co se nezapojili, je to, aby nerušili,“ popsala další aktivity klubu Martina Zíková, která ujišťuje, že v klubu nepracují jen děti, ale také rodiče. „Snažím se a vedu k tomu i rodiče, aby si nechali práci s pomůckou ukázat, nebo aby ji sami dětem ukázali a to předepsaným způsobem, v pomalých logických krocích. Beze slov. Slova ruší. Pak je ale dobré nechat dítě pracovat samo. Samo je schopné si namazat nakrájený rohlík, samo si může nalít čaj, samo si utře, co rozlije, zamete, co rozsype, přinese a odnese tácek s pomůckou. Samo. Je v tom hodně svobody. Pomoz mi, abych to dokázal sám, je typická věta montessori pedagogiky,“ řekla vedoucí kroužku.


I když je kroužek postaven především na montessori pedagogice, podle slov Martiny Zíkové se členové klubu setkávají i s jinou pedagogikou. „Všelijak kombinuji a upravuji, podle toho, co vyhovuje mně a dětem. Mým cílem je udělat prostor pro děti a jejich individuální osobnost. Místo hledám i pro rodiče, jejichž blaho je pro mě stejně důležité. Zároveň chci všem dát možnost uvědomovat si obyčejné věci a jevy a být vděčný za to, že to funguje,“ řekla Martina Zíková, která zároveň cituje, že kdo má rád děti, pomáhá jejich rodičům.


Proto klub montessori organizuje besedy, kurzy, semináře a přednášky o výchově, o zdraví, o vztazích a jiných zajímavých tématech. Tou nejbližší větší akcí bude přednáška doktorky Ludmily Pekařové na začátku března. Samozřejmostí jsou v montessori klubu i knihy, které si rodiče mohou kdykoli zapůjčit domů a některé dokonce zakoupit.