Ještě v úterý 29. července hrozil z důvodu malé výšky vody zákaz splouvání, ale 30. července se na Soumarském Mostě dostala až k 50 centimetrům, což je pět centimetrů nad limit. „S platností od 8 hodin bylo splouvání povoleno,“ informoval 30. července David Albrecht ze Správy NP a CHKO Šumava. Aktuální stav řeky je možné sledovat na www.hladiny.cz.