Podle zpráv z Informačního střediska ve Stožci hladina Vltavy na Soumarském Mostě klesla 29. července pod limitní mez, tedy pod pětačtyřicet centimetrů. V případě setrvalého stavu vody, či dalšího poklesu hladiny, bude dnes řeka v úseku Lenora – Pěkná vodákům pro splouvání uzavřena.