Herci z Marešovy divadelní společnosti nastudovali několik krátkých obrazů z historie a dokázali, že Prachatice mají nejen místním, ale i turistům co nabídnout. Putování po historickém centru začalo v Dolní bráně, ve které příchozí do města pouštěl dráb, před kostelem sv. Jakuba došlo na setkání zhýralého mnicha a Jakuba Krčína, před Rumpálovým domem se lidé setkali se ctihodnou měšťankou paní Rumpálovou, v Radničním sále hlasovali při jednání městské rady v roce 1581 a před Národním domem měli tu čest setkat se s Otakarem Ševčíkem. K tomu všemu se dozvěděli mnoho o zdobených renesančních domech na Velkém náměstí.

Nutno podotknout, že Historky z historie Prachatic byly skvěle připravené, organizačně zvládnuté a přítomným rozšířily povědomí o městě i solné stezce z Pasova do Prachatic. Jejich další pokračování se chystá na 14. a 28. července, 11. a 25. srpna a 16. září vždy ve dvou časech od 19 a od 21 hodin. Vstupenka vyjde dospělého na 120 korun.