V minulosti totiž vimperští zastupitelé schválili dvě obecně závazné vyhlášky, podle kterých má veškerý hazard z města zmizet s posledním dnem roku 2014.


Už půl roku proto žádná z heren nesmí provozovat výherní hrací přístroje (VHP) povolované příslušným odborem městského úřadu. A na kahánku mají i provozovatelé videoloterijních terminálů (VLT), které povoluje výlučně ministerstvo financí. I jich se totiž týká rozšířená obecně závazná vyhláška, na základě které zahájilo ministerstvo správní řízení o ukončení činnosti.


Poprvé za nových podmínek chtěli provozovatelé heren řešit situaci s provozováním hazardu ve Vimperku koncem prosince loňského roku, kdy se pod jejich žádost podepsali také předsedové tří nejvýznamnějších sportovních oddílů ve Vimperku, a to fotbalového klubu TJ Šumavan, HC Vimperk a Ski klubu Šumava. Značná část peněz z hazardu totiž putuje na podporu sportu. Návrh podmínek regulace hazardu a přijetí společenské odpovědnosti pak zaslali v polovině ledna letošního roku radě města a konkrétní kroky pak prezentovali v březnu na jednání zastupitelů. Vše se záměrem, zda by zastupitelé nezvážili změnu obecně závazných vyhlášek a umožnili tak další podnikání v hernách i po 1. lednu 2015.


Jenomže, než se zastupitelé mohli na čemkoliv shodnout, vstoupilo v platnost usnesení Ústavního soudu, které umožnilo obcím na svém území zakázat okamžitě další provozování nejen výherních hracích přístrojů, ale mimo jiných také videoloterijních terminálů a ministerstvo financí, které je povoluje, musí na takové rozhodnutí brát zřetel a přehodnotit a zrušit již vydaná povolení provozu. A to se právě děje, takže do tří měsíců by mohl být Vimperk zjednodušeně řečeno bez automatů.


Beze změny obecně závazných vyhlášek pak navrhovaná dohoda podle provozovatelů heren pozbývá na tak krátkou dobu smysl. Část zastupitelů je nakloněna alespoň nějaké regulaci hazardu podle jasných pravidel, druhá skupina setrvává na svém názoru a je dlouhodobě zásadně proti.