Zřejmě poslední krok pro zachování heren ve městě se pokusí udělat jejich provozovatelé ve Vimperku. Zastupitelům chtějí předložit společnou žádost o povolení jejich provozování.

Co chtějí a nabízíProvozovatelé heren ve Vimperku požadují změnu obecně závazné vyhlášky a povolení provozu heren na vyjmenovaných místech. Nabízejí za to mimo jiného odstranění všech poutačů a lákadel ke hře z veřejně přístupných míst, přísnější režim v hernách a kontrolu vstupujících osob. 


Tento rok to bude již poněkolikáté, kdy se od února provozovatelé heren snaží odvrátit konec tohoto podnikání ve Vimperku. Naposledy se na zastupitele obrátila v září majitelka jedné herny v Pivovarské ulici s tím, že by zde chtěla zřídit kasino, ještě před jednáním zastupitelů však svou žádost stáhla.


Před koncem roku tedy provozovatelé heren oprášili myšlenku na uzavření společné dohody o regulaci hazardu s cílem zachovat herny na jasně vymezených místech. To ovšem předpokládá změnu platné obecně závazné vyhlášky, která hazard na celém území města zakazuje. A právě to nyní provozovatelé heren ve své žádosti podle místostarostky Vimperku Jaroslavy Martanové také požadují. „Provozovatelé heren se obrátili na město se žádostí o povolení provozu heren a sázkových her k tomu provozovaných a určení míst, kde je taková činnost povolena. Odvolávají se přitom na deklaraci o závazných pravidlech na provozování heren ve městě Vimperk," uvedla místostarostka.


Zmiňovaná deklarace ale nikdy nebyla zastupiteli schválena a stvrzena podpisem, byla pouze vzata na vědomí. Ke společné dohodě tak vlastně nikdy nedošlo, a tak stále platí, že hazard by měl z Vimperku zmizet.