„Při povodních totiž došlo k zatopení čerpací stanice před čistírnou odpadních vod. Tím také došlo k poškození tří čerpadel,“ informoval provozní ředitel 1. JVS Lubor Tomanec s tím, že z důvodu ochrany technologie byla čistírna odstavena z provozu, přičemž odstávka trvala zhruba šedesát hodin.

Podle něj pracovníci po opadnutí vzduté hladiny vody vyčistili objekt čerpací stanice od nánosů bahna a písku, vyčistili jej a vysušili.

„Zároveň také provizorně opravili tři poškozená čerpadla a čistírna najela opět do provozu,“ zmínil se Tomanec.

„V tuto chvíli je tedy zajištěn provizorní provoz a nyní už jsou objednány náhradní díly, které jsou důležité pro opravu čerpadel, které mohou prodloužit jejich životnost, a to maximálně o jeden rok,“ informoval netolický starosta Oldřich Petrášek se slovy, že šetřením bylo zjištěno, že příčinou zmíněných problémů je nízká účinnost takzvaných aeračních elementů.

„Právě kvůli těm lze očekávat nárůst spotřeby elektrické energie a hrozí také vysoké riziko zvýšených koncentrací škodlivin na odtoku právě z čističky odpadních vod,“ vysvětlil Petrášek s tím, že stávající aerační systém je v provozu třináct let, ale výrobce deklaruje jeho životnost v rozmezí od šesti do devíti let.

„Účinnost elementů ale nesouvisí s poruchou čerpadel a čistírna odpadních vod v současné době splňuje všechny předepsané parametry,“ vysvětlil Lubor Tomanec.

I přesto se ale podle slov starosty náklady na rekonstrukci čerpací stanice vyšplhají na částku okolo devíti set tisíc korun, náklady na výměnu elementů na obou linkách ČOV ještě přes čtyři sta tisíc.

„Financování ale teprve budeme řešit se zastupiteli města. Myslím ale, že o dotaci žádat nebudeme,“ doplnil starosta Oldřich Petrášek s tím, že na rekonstrukci čističky budou muset použít finanční prostředky z městského rozpočtu.