V historii sboru došlo k obsazení této funkce ženou poprvé, v civilu pracuje Dana Makasová ve vacovské pekárně. Vacovský sbor patří do kategorie velkých. Má 119 členů a několik soutěžních družstev – přípravku, mladší a starší děti, ženy a tým mužů. Sbor se věnuje kulturním akcím, pořádá plesy, zábavy nebo lampionové průvody.

Protože patří do kategorie JPO III, disponuje také zásahovou jednotkou. „Poslední zásah byl před několika dny v sousední obci Benešova Hora, kde začala hořet uložená stará sláma,“ dodala starostka sboru.

Oslavy začaly ve 14 hodin průvodem za hudebního doprovodu ZUŠ Vimperk k hřbitovu, kde zástupci SDH, senátor Tomáš Fiala a vacovský starosta František Čtvrtník položili věnce k pomníku padlých. „Šla jsem v průvodu a byla to parádní podívaná. Sbor ve Vacově je hodně pracovitý a bylo vidět, že oslavy nepodcenil,“ popsala svoje pocity návštěvnice oslav z Vimperku. Hlavní program se odehrál na autobusovém nádraží včetně žehnání novému dopravnímu automobilu Ford Transit a požehnání pamětních stuh páterem Vavřincem Skýpalou. 

Velkému zájmu přihlížejících se těšily ukázky práce hasičů. Tu první předvedli profesionální hasiči, kteří dokázali, že nepřízeň počasí nemá na jejich práci žádný vliv. Za hustého deště z havarovaného vozidla během několika minut vyprostili zraněnou osobu, kterou transportovala k dalšímu ošetření záchranná služba.

Při druhé ukázali svou připravenost také hasiči z Chvalšovic. K požáru pivovaru dorazili v plném počtu s koňmi taženou ruční stříkačkou. Za mohutné podpory přihlížejících diváků pumpovali jako o závod a během chvíle dostali ohnivý živel pod kontrolu.

Semafor u Lázní.
Prachatice: Lípa v Zahradní bude menší. Místo pro rezidenční bydlení se našlo

Do třetice došlo v Horních Heršpicích k požáru hostince Hrbatý hrozen, z nějž se oheň rozšířil na přilehlý obecní úřad. K zásahu přijela za zvuku sirén Tatra 805 PO Čábuze, z níž během několika vteřin doslova vyklouzlo pět hasičů. Srdce všech diváků si okamžitě získal nejmenší hasič, ani ne tříletý Marek Pšenička, který nebojácně proudnicí držel oheň pod kontrolou. Záhy dorazilo druhé družstvo, které se stříkačkou z Jihočeské továrny Bohumila Máry během krátké chvilky zkrotilo požár druhé budovy.

- Podnět k založení hasičského sboru ve Vacově vzešel z místního čtenářského spolku. Dne 30. dubna 1893 byl ustaven hasičský výbor a o necelé tři měsíce později, 23. července 1893, se konala ustavující valná hromada za přítomnosti 23 členů. Začala se psát dlouhá historie vacovského hasičského sboru.
 - V době druhé světové války činnost sboru postupně ustala. Poslední výborová schůze se konala 2. března 1943. Obnovena byla v květnových dnech roku 1945. V neklidné době, kdy Vacovem projížděly transporty německých vojáků a kdy v budově školy bylo ubytováno několik stovek německých uprchlíků, zabezpečovali dobrovolní hasiči společně s místními četníky hlídky.
- V roce 1962 se začalo jednat o stavbě nové požární zbrojnice. O rok později byl zakoupen pozemek. K zahájení stavby došlo až koncem října 1970. Budova nové požární zbrojnice byla doplněna o prostory pro místní národní výbor. Dne 7. 10. 1972 proběhlo slavnostní předání nové zbrojnice. Původní požární zbrojnice vedle hřbitova dnes slouží pro potřeby obce.
- Koncem roku 2018 proběhly stavební úpravy v hasičské zbrojnici (úpravy topení, elektroinstalace, opravy podlah). Hasiči získali nové prostory pro své zázemí (dílnu s kuchyňkou a sklad). Na úpravách se společně s obcí podíleli členové SDH.