Na místě si zásah secvičovali a ukazovali dobrovolní hasiči z Horní Vltavice, Lenory, Strážnýho a Volar. Od vyhlášení v 17.35 hodin až po dojezd posledního vozu, kterým byli Volarští, to trvalo sedmnáct minut.

Volarští  přivezli vysouvací žebřík a z něho následně prováděli hašení, ale v případě nutnosti by ho použili i k evakuaci osob. Na místě bylo vidět, že byť jsou zde dobrovolní hasiči, všichni vědí, co mají dělat. Všichni jsou připraveni a mnohé věci konají profesionálně a na vysoké úrovni. Do budovy jdou s dýchacími přístroji, proudnicemi, ale připraveny jsou i nosítka pokud by došlo k újmě na zdraví, pokud by šlo o pravý zásah, byla by na místě zdravotní záchranná služba a rovněž Policie ČR.

Šlo však o cvičení, a tak se hlavně domlouvalo, jak  činnost zkvalitnit, kdo co bude dělat a jakým způsobem. Velitel zásahu Karel Voldřich z Horní Vltavice věděl, co mají všichni dělat, navigoval ostatní, kam půjdou, rozmísťoval vozy a určoval, kdo jaké bude plnit úkoly, perfektně věděl, co je v objektu a kde jsou kritická místa, a tak všichni včas a rychle zaujímali své posty.

Celé cvičení bylo ukončeno a vyhodnoceno velitelem dobrovolných hasičů Volary Jaroslavem Vlasem, který konstatoval, že bylo vše perfektní. To, co je potřeba doladit, bude námětem pro velitele a starosty  SDH okrsku Volarska na společné schůzce na závěr října ve Volarech.

Ladislav Beran