Před hasičskou zbrojnicí nastoupili volarští dobrovolní hasiči, a to jak dospělí, tak hasičský potěr. Starosta volarských dobrovolných hasičů Josef Riederer zavelel a předal hlášení o nastoupení hasičů k oslavě svatého Floriána starostovy města Vítovi Pavlíkovi. Následovalo předání Čestných uznání, Medailí za věrnost, Za příkladnou práci a za zásluhy bratrům a sestrám hasičům z volarského sboru.

Po té se všichni odebrali na místní hřbitov do kaple svatého Floriána, který je patronem hasičů.

Po oficiální části následovala slavnost před hasičskou zbrojnicí, kde hrála Netolická pětka k tanci a poslechu, mladí hasiči předvedli zásah při záchraně člověka, který zkolaboval. Mladý hasičský potěr ukázal, že je dobře připraven na soutěž Plamen, která se za nedlouho uskuteční ve Zbytinách. Nechyběla ukázka techniky a výstup na výsuvný žebřík.

Ladislav Beran