Cílem akce bylo předat českým hasičům zkušenosti, nové a nestandardní postupy při vyprošťování, které jsou aktuálně používány hasiči zejména v zahraničí. Nejednalo se tedy o základní výcvik, ale o výcvik speciálních postupů, které lze užít v různých situacích. V zahraničí se podobné akce konají pod názvem Rescue Days (např. Polsko, Německo, Rakousko a další). Tyto kurzy nemají sice tak široký záběr, ale i tak je možné předat to nejdůležitější, co lze v reálné praxi využít.

Akce byla rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Instruktoři byli jak z České Republiky, tak i z Polska, takže se jednalo o akci na mezinárodní úrovni. V teoretické části byla vysvětlena konstrukce vozidel, taktika a postupy, dále pak byla i část věnována vozidlům s alternativním či hybridním pohonem. V následné praktické části byly připraveny tři situace: vozidlo na kolech, vozidlo na boku a vozidlo na střeše. Hasiči ve třech skupinách si pak prošli všechny situace, vždy na nově připravených vozidlech. Veškerá vozidla byla předem zdeformována, aby simulovala reálně vozidlo po nehodě. Pod vedením instruktorů si hasiči mohli vyzkoušet tyto speciální postupy. Vždy byla provedena instruktáž, vše vysvětleno a poté následovala samotná činnost. Hasiči tak měli možnost nejen získat zkušenosti ze samotných postupů, ale i z používání různých vyprošťovacích nástrojů. Jednalo se o klasické „hadicové“ systémy s benzínovým agregátem, s agregátem na baterie a „AKU“ nástroje.

Na závěr proběhlo vyhodnocení celé akce a diskuze.

Podle závěrečných ohlasů byla akce nadmíru úspěšná a díky šířícímu se povědomí o těchto akcích se již připravuje další. Závěrem je nutné poděkovat všem účastníkům za účast, instruktorům za plné nasazení, pořadatelům za organizaci, přípravu a zajištění akce. Všem hasičům patří velké dík za to, že ve vlastním volném čase se chtějí zdokonalovat, vzdělávat a tak zvyšovat svoji odbornost pro následnou výjezdovou činnost.

Za Asociaci velitelů Luboš Sobotka