Ocenění, které předal krajský ředitel plk. Lubomír Bureš, si vysloužili hasiči z výjezdu, operačního střediska, denní příslušníci i občanští zaměstnanci.

Profesionální hasiči Jihočeského kraje zajišťovali v době nouzového stavu i po jeho ukončení například dekontaminaci a dezinfekci vnitřních prostor domovů pro seniory a zdravotnických zařízení, policejních služeben či odběrových stanů. Významnou činností byl výdej ochranných pomůcek lékařům a zdravotníkům. Hasiči zabezpečovali měření tělesné teploty na hranicích, repatriační svozy občanů ČR ze zahraničí a další činnosti.

Na operačním středisku zpracovali na šest stovek dokumentů, které souvisely s komunikací ohledně řešení krizového stavu. Během nouzového stavu došlo také k vyhlášení období sucha a zákazu pálení v blízkosti lesních porostů, kvůli vysokému počtu požárů v lesích. Běžná práce výjezdových hasičů byla ztížena ochrannými opatřeními například v podobě nošení jednorázového ochranného obleku u technických zásahů a samozřejmě všudypřítomných roušek.

I přes přísná opatření a nově vzniklé úkoly týkající se Covid-19 dokázali hasiči zajistit plnou akceschopnost svých jednotek po celém Jihočeském kraji.

Podíleli se všichni

Méně na očích, ale se stejně vysokým nasazením pak pracovali hasiči, kteří běžně zajišťují agendu např. požární prevence nebo komunikačních a informačních systémů. Příslušníci prakticky všech oddělení se účastnili opatření proti šíření nákazy, ať to bylo organizováním a vydáváním ochranných prostředků, účastí v krizových štábech obcí nebo kraje nebo spoluprací na organizaci testování na Covid-19.

Krajský ředitel při předávání uvedl: “Obstáli jsme jako sbor a obstáli jste jako jednotlivci. Nabyli jsme nové zkušenosti, museli jsme hledat nové cesty jak se vypořádat s úplně novou situací. Často se mluví o druhé vlně, uvidíme kdy a jestli přijde, ale my jsme připraveni, a to díky všem, kteří jsou členy tohoto sboru. Jsem hrdý, že jsme kolegy.“

Celkem bylo oceněno 257 příslušníků (z toho 35 z operačního a informačního střediska) a 7 občanských zaměstnanců.

Vratislav Malý, zástupce tiskové mluvčí HZS Jihočeského kraje