Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

K těm se v roce 2009 připojil ještě tým mladých hasičů z Jámy, který je ještě rozdělen na mladší a starší děti a čítá přes dvě desítky členů.

Aktivní jsou mladí hasiči také mezinárodně. Před sedmi lety dokonce uspořádali setkání mladých hasičů z Čech a Bavorska právě v osadě Jáma.

Právě Jamští hasiči jsou vůbec nejaktivnějším týmem z Mičovicka. Na jejich bedra padá pořádání tradičních a a celém Prachaticku vyhlášených masopustů či dětských karnevalů. Každoročně pořádají hasičský ples s půlnočním nástupem členů sboru, jsou hlavní oporou na všech kulturních a společenských akcích v obci jako je stavění máje na Letnice, letní hudební festival Pod lípou v Jámě nebo staročeské posvícení.

Sbor v Jámě byl založen v roce 1907 za přispění hasičského sboru v Mičovicích, odkud do nově založeného Jamského sboru přestoupili čtyři zakládající členové: František Štaubr, Jan Kuba, Jan Streyn a Kašpar Sarauer.

Na hasičských soutěžích svým soupeřům rozhodně nedají nic zadarmo a patří mezi nejlepší hasičské sbory v okrsku Lhenice.

Nejstarším Sborem dobrovolných hasičů na Mičovicku je právě ten z Mičovic. Ten byl založen už v roce 1900 řídícím učitelem školy v Mičovicích Janem Veselým. Ten nejen přesvědčil obyvatel k ustavení sboru, ale také do téměř čtvrt století vedl. „Členové sboru udrželi činnost sboru v nelehkých dobách za dvou světových válek a po určité stagnaci v padesátých letech rozvíjel sbor svou činnost od šedesátých let až do současnosti,“ píše se v mičovických kronikách.

Při oslavách 110. výročí založení byl na oslavě slavnostně vysvěcen nový spolkový prapor, na který se složili členové sboru a ostatní občané obce.

Sbor dobrovolných hasičů Ratiborova Lhota je třetím sborem na Mičovicku. Je z nich nejmladší, vznikl v roce 1934. Čítá bezmála tři desítky členů, kteří jsou stejně jako Jamští a Mičovičtí aktivní při soutěžích a organizování všemožných kulturních událostí. Jednou z těch největších byla oslava 70. výročí sboru v roce 2004.