„Vzhledem k tomu, že bylo prodáno hasičské auto, požádali o příspěvek. Schválili jsme rozpočtové opatření ve výši padesát tisíc korun, přičemž dvacet tisíc korun bude použito na činnost lhenického sboru dobrovolných hasičů, deset tisíc potom využijí hasiči z Vadkova, Třešňového Újezdce a z Vodice,“ oznámila starostka Marie Kabátová.