„Dotaci ve výši padesát čtyři tisíc dvě stě šestnáct korun jsem získali z grantu Jihočeského kraje. Celkové předpokládané náklady dosáhnout částky sedmdesát sedm tisíc pět set korun. Jedná se o nákup dvou plovoucích čerpadel, savice a hadice,“ uvedlo starosta obce Václav Vozábal.

Deník/Lukáš Vlk