Jedná se o kategorii tzv. starší, kde pět soutěžících u žen musí mít věkovou hranici nad třicet let a dvě ženy mohu být doplněny věkem pod třicet. Stejné pravidlo platí u mužů, kde je daná věková hranice třicet pět let. Této soutěže se účastní družstva, která postoupila z prvních okrskových kol, u mužů z prvního a druhého místa a u žen všechny družstva. Týmy plní disciplínu požární útok s nástřikovými terči o obsahu deset litrů vody. Každý rok se této akce zúčastní soutěžící úctyhodného věku, kteří leckdy stojí na stupních vítězů. Letos byla nejstarší soutěžící žena – hasička z SDH Dolní Kožlí. Pořadatelem tohoto zápolení bylo Okresní sdružení hasičů Prachatice.

Počasí přálo, a tak se chvilku po půl druhé mohlo začít závodit. První šli na řadu muži, zde se zúčastnilo deset družstev. O půl čtvrté ukázalo své dovednosti šest družstev žen.
Celé odpoledne bylo až moc teplé počasí na sportování, ale hasiči se s tím vypořádali se ctí.

Petra Miklasová, náměstkyně sportu OSH Prachatice